Priser 2017

Brukningsavgifter 2017 inkl. moms

 

Vatten & avlopp tillsammans Enbart vatten Enbart avlopp
Fast avgift kr/år, villa 2 355 1 025 1 330
Förbrukningsavgift med mätare, kr/kbm 13,00 4,75 8,25
Förbrukningsavgift utan mätare kr/år, villa 3 000 1 250 1 750
Dagvattenavgift kr/år 500       

 

Anläggningsavgifter, normalvilla

Vatten + spillvatten + dagvatten 114 000 kr
Vatten + spillvatten 91 200 kr
Vatten 53 580 kr
Spillvatten 66 690 kr
Dagvatten 42 180 kr

 

 

EPiTrace logger