Trafikanordningsplaner (TA-plan)

En trafikanordningsplan (TA-plan) innehåller fakta om ett vägarbete/arbetsområde och hur det ska märkas ut.

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten. För att få arbeta vid vägen krävs genomgången utbildning Säkerhet på väg eller liknande utbildning som bedöms likvärdig. För samtliga arbeten måste det finnas en utmärkningsansvarig och ansvarig arbetsledare.

Tre veckor innan ett vägarbete ska startas ska ansökan om godkännande av trafikanordningsplan lämnas till Borlänge Energi Stadsmiljö Trafik. Ansökan kan skickas till någon av e-postadresserna i kontakta oss till höger. Det går även bra att komma hit till Nygårdsvägen 9 och lämna in den till Kundcenter personligen.

Ansökan ska innehålla en karta över aktuellt område samt ritning på hur sökande tänkt skapa en säker arbetsplats för trafikanter och personal. En säker arbetsplats skapas med hjälp av en riskbedömning.

Borlänge har tillsammans med Falu kommun tagit fram en handbok – Arbete på väg, där framgår mer i detalj vad som gäller vid avstängning på olika gator och vägar i kommunen.

TA-planen är endast en överenskommelse över hur arbetsplatsområdet stängs av. Förutom detta måste ett godkännande om att få gräva i marken finnas. Sökanden ansvarar för att kontakta Borlänge Energi Stadsmiljö - Gata för återställningsarbeten, exempelvis asfaltering.

I dokument till höger hittar du all information.

EPiTrace logger