Aktuella upprustningar

Vid de flesta lekplatsupprustningarna förs en dialog med boende, ibland via bullfest på lekplatsen. Ett renoveringsprogram finns som årligen bearbetas.

Tjärna Ängar/Paradiset

En ny stadsdelslekplats planeras mellan Tjärna Ängar och Paradiset.

Krikonstigen och Rödvingegatan

På uppdrag av Borlänge kommun har Borlänge Energi planerat för upprustning av lekplatserna vid Rödvingegatan och Krikonstigen i Mjälga.

Krikonstigens lekplats har varit helt nedmonterad under en tid men nu är det alltså dags för den att återuppstå. Lekplatsen vid Rödvingegatan ska få ett lite större utbud av lekutrustning än den haft tidigare och det kommer finnas lekutrustning som är tillgänglighetsanpassad.

Tanken är att lekplatserna vid Krikonstigen och vid Rödvingegatan ska komplettera varandra. Så medan Rödvingegatans lekplats har fokus på de minsta barnen så kommer lekplatsen vid Krikonstigen att rikta sig mot de något äldre barnen. Tyngdpunkten kommer dock totalt sett att ligga på Rödvingegatan då tanken är att den ska vara stadsdelens ”bästa” lekplats.

Byggstarten är något försenad pga. att andra projekt har tagit längre tid än planerat, men nu till hösten är det dags att sätta spaden i backen. Det kommer medföra byggtrafik och eventuella begränsningar i framkomlighet kring lekplatserna.
Hedemora mark AB är entreprenör.
Upprustningen beräknas vara klar senast våren 2018.

 

EPiTrace logger