Nya planer för arbetena kring Maxim- och Wallintorget

28 juni 2019

Med anledning av att entreprenören som kontrakterats för arbetena kring Maxim- och Wallintorget och angränsande gator har försats i konkurs har Borlänge Energi fått engagera en ny entreprenör och göra upp nya planer för de återstående arbetena.

Under första veckan i Juli påbörjas arbeten med att gjuta lock till fjärrvärmekammare för att kunna återfylla den öppna schakten i Målaregatan. Det kommer att göra det möjligt att ta bort av tillfälliga landgångar och avspärrning.

Sedan vidtas åtgärder för att avjämna vägarna och reducera uppkomsten av damm utmed Målaregatan, Vattugatan, Dalen, Tunagatan och Hummelgatan. Målsättningen är att få en situation godtagbar under sommaren.

Uppstädning av tillfälliga upplagsytor, t ex vid Wallintorget och Maximparkeringen, kommer utföras allt eftersom. Avskärmade upplagsplatser skapas efter behov. I det sammanhanget kommer vi att försöka utöka antalet P-platser så mycket det går och minimera den plats som arbetet tar i anspråk.

Dessvärre finns en del restpunkter att hantera efter den tidigare entreprenörens konkurs. Dessa punkter kommer vi att kunna hantera först under hösten, vilket medför att tiden innan arbetena kommer att vara färdigställda kommer att förlängas.

Planeringen av kvarvarande åtgärderna och punktreparationer håller på att sammanställas för att sedan kunna utföras efter sommaren innan gatugestaltning och beläggningsarbeten påbörjas.

EPiTrace logger