Information om morgonens strömavbrott (26 november)

26 november 2019

I morse den 26 november strax efter klockan 05.30 hade vi ett strömavbrott som berörde cirka 1 800 kunder i områdena Halvars, Idkerberget och Tuna-Hästberg.

De flesta av kunderna fick tillbaka strömmen runt klockan 08.00.

Områdena har påverkats av ett antal strömavbrott den senaste månaden.

Orsakerna till dessa störningar har varierat och för att minimera riskerna för nya störningar har vi vidtagit ett antal förebyggande och avhjälpande åtgärder.

 

 

EPiTrace logger