Entreprenör i konkurs - – försenar ombyggnation runt Maxim- och Wallintorget

25 juni 2019

Den entreprenör som Borlänge Energi anlitat för ombyggnation kring Maxim- och Wallintorget och angränsande gator har på egen begäran försatts i konkurs.

Vad det innebär för de kvarstående arbetet där återställningen av gatumarken ingår är i dagsläget osäkert. Därför kan vi just nu bara be om att få återkomma med information när vi får besked från konkursförvaltaren om hur processen kommer att tas vidare. Vi har emellertid påbörjat arbetet med att upprätta en plan för att arbetet med återställningen ska kunna komma igång så snart det bara är möjligt.

 

EPiTrace logger