Energiskatteflytten - vad blir skillnaden för dig?

03 januari 2018

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten på energiskatt för el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det innebär att från 1 januari 2018 kommer Borlänge Energi Elnät fakturera dig för energiskatten på el.

Om du har både elnät och elhandel, och därför samfaktureras av Borlänge Energi, så blir den enda skillnad du märker att en fakturapost flyttar från ett ställe till ett annat. Om du har din elhandel i ett annat bolag så kommer den posten från och med 1 januari att finnas med på din faktura från oss.

Flytten av skatten innebär inte några ökade kostnader för dig.

Om du vill veta mer om energiskatten på el hänvisar vi dig till Skatteverket

EPiTrace logger