Anpassning av sommardriften 2020

01 juni 2020

För att anpassa sommardriften till rådande förutsättningar kommer det under 2020 genomföras förändringar i skötseln av Borlänges stadsmiljö. Borlänge kommun har under lång tid haft en väldigt hög standard vad gäller blomutsmyckning runtom i staden. Under 2020 kommer förändringar i utsmyckningen av blommor ske framförallt i centrumområdet. Förändringen av utsmyckningen gäller vår-, sommar- och höstblommor. Det handlar om att omfattningen av blomutsmyckningarna kommer minska, men det ska samtidigt förtydligas att vi fortsatt har höga ambitioner för blomutsmyckningarna.   

Vad gäller gräsklippning kommer det även där att ske förändringar framförallt vad gäller de ytor som tidigare klippts två ggr per säsong, som nu istället kommer klippas 1 ggr/säsong. Vi kommer även att klassa om ett flertal ytor som tidigare klippts  1 ggr/vecka till att nu istället klippas 1 ggr/månad.

Den här anpassningen görs dels för kommunens arbete med den biologiska mångfalden och för att minska utsläppen samt för att driftuppdraget ska kunna utföras utifrån givna ekonomiska ramar och förutsättningar.

EPiTrace logger