Dalarnas första tankstation för fordonsgas

OBS: Här hittar du eventuell driftinformation som rör tankstationen för fordonsgas.

Så här går du tillväga när du tankar med fordonsgas:

Satsningen på tankstationen uppfyller kommunens mål i den nya miljöplanen 2015-2018 som säger att vi ska ”Möjliggöra för fler fossilfria drivmedelsalternativ i Borlänge”.

Tankstationen ligger mellan ICA Maxi och SSAB på adress Skinnargatan.

Fordonsgas prissätts i kg istället för liter.  1 kg gas = 1,5 liter bensin.
För närvarande betalar du 17,90 kr/kg för fordonsgasen.

När du tankar hos Borlänge Energi så har du hittills alltid köpt biogas. Vi har ansträngt oss lite extra för att alltid försöka hålla biogas vid fordonsgasmacken. Eftersom vi ännu inte har någon biogasanläggning som producerar fordonsgas i Dalarna så köper vi biogas från i huvudsak Karlskoga. Alternativet till biogas i tankstationen är att också använda naturgas eller en kombination mellan biogas eller naturgas. Naturgas har fossilt ursprung men dess klimatpåverkan är ändå ca 30% lägre än för bensin och diesel. Under 2016 kunde vi sälja 100 % biogas, något vi är väldigt stolta över!

Vår vision är att det i längden ska vara energin från ditt eget matavfall som du kör bilen på och på så sätt kunna sluta kretslopp för både energi och växtnäring. 

Prissättning av fordonsgas

Vi vill erbjuda ett konkurrenskraftigt drivmedel med en prissättning som skall konkurrerar med de fossila drivmedlen som bensin och diesel. Vår ambition är att alltid ligga under gällande fossila priser på marknaden. Prissättningen utgår ifrån inköpspris på biogas, transportkostnader av gasen, investeringskostnad i macken.

Vi försöker också marknadsanpassa drivmedelspriset så att det är konkurrenskraftigt och tar hänsyn till omvärldens priser. Vår lönsamhet påverkas av såld volym, vi har räknat ett de tre första åren går fordonsgasmacken minus för att sen ge ett plusresultat.

Biogas är ett av marknadens bästa drivmedel ur miljö och hälsosynpunkt. Kanske det bästa om hela samhällets nyttor vägs samman, där vi väger in att biogasen genererar lokala jobb, fossilfritt bränsle, minskar hälsoskadliga ämnen och framförallt nyttjar vårt avfall och slam på ett bra sätt. Aktuell information om fordonsgaspriser i Sverige finns under länken www.gasbilen.se 

Några bra appar
Bensinkoll - (utgår ifrån Sverige)
FordonsGas Sverige (utgår ifrån Sverige)

EPiTrace logger