Anslutning större kunder

Intresseanmälan

Med större kunder menar vi företag, bostadsrättsföreningar, hyreshus m fl.

En förutsättning för att en större kund ska kunna anslutas är att fjärrvärmen finns i området och kan dras fram till fastigheten i samråd med berörda parter.

Kontakta oss för att få reda på om du kan få fjärrvärme till din fastighet eller inte.

 

Namn*
Adress*
OrtBorlänge
Telefonnummer*
E-post*
Uppskattad årlig energiförbrukning
Övrigt
 Fält markerade med * är obligatoriska
 

EPiTrace logger