Lagra ditt överskott i Solbanken

För 25 kronor i månaden kan du som har installerat solceller på ditt tak nu lagra din överskottsproduktion av solel hos Borlänge Energi.
Solbanken är en tjänst där du som privatperson kan spara din överskottsel från sommaren till vinterns mörkare dagar, helt utan att behöva investera i dyra batterier.

Hur fungerar det?
När du tecknar solbanken får du betalt på vintern för det du levererat ut på nätet under sommaren. Det sker genom ett avdrag med samma summa per månad under oktober-mars (då solcellerna producerar mindre) för den el du haft som överproduktion under sommaren. Det blir helt enkelt en jämnare fakturering under året.

Du som beställer solbanken under perioden oktober - april debiteras först från och med april månad.
Observera
* Solbanken avser endast elhandel
* Elnätskostnader, energiskatt och statliga avgifter påverkas inte av solbanken

Avtalsvillkor för Solbanken

Beställ här!

 

 
 

EPiTrace logger