Tillfällig elleverans/byggström

Vid förfrågan om tillfällig elleverans/byggström används tjänsten föranmälan.nu eller dokumentet beställning tillfällig elleverans och uthyrning av mätarskåp, se under avsnittet dokument.

Föranmälan.nu är en tjänst som riktar sig till elinstallatörer och elnätsägare som vill förenkla sin hantering av för- och färdiganmälningar. Med tjänsten får man en smidig hantering med kortare handläggningstider. Hela hanteringen följer den branschstandard som finns.

Borlänge Energi Elnät ansvarar för in- och urkoppling av mätarskåp. Anslutningspunkt för mätarskåp är i närmsta kopplingspunkt i befintligt elnät. Vid hyra av mätarskåp ska det återlämnas i samma skick som när det kopplas in.

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el, omfattar också tillfälliga elleveranser och byggström. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Svensk Energi och Konsumentverket. För mer information gällande avtalsvillkoren läs priser och avtal till vänster på sidan.

Nedan är prislista för byggström, kostnad för elleverans tillkommer.

Priser för byggström exkl. moms

25 A 63 A 80-125 A 160-200 A 250-315 A
In- och urkopplingsavgift (kr) 1800 2100 2500 2800 3100
Hyreskostnad skåp (kr/vecka) 250 350 - - -
Fast avgift (kr/mån) 150 300 1810 2530 3550
Elöverföring (öre/kWh) 26,4 24,4 13,5 13,5 13,5


När vi har fått in en beställning görs en kontrollberäkning så att elnätet klarar av lasten och en överenskommelse görs om anslutningspunkt och inkopplingsdatum. För vår planering vill vi ha er beställning 1-2 veckor före önskat inkopplingsdatum. För större leveranser gäller 1-2 månader i förväg.

Kom ihåg att vara ute i god tid och att ange önskat inkopplingsdatum. Vid inkoppling med kort varsel (< 5 arbetsdagar) kan vi komma att ta ut en snabbavgift på 800 kr exklusive moms.

Tänk på att ha lås på skåpen för att förhindra för obehöriga att få tillträde till skåpen.

Kontakta oss i god tid innan urkopplingen skall göras.


 

EPiTrace logger