Anslutning av vindkraftpark på Orrberget

OX2 kommer att bygga en vindkraftpark på Orrberget som ligger på gränsen mellan Ludvika och Borlänge kommun, ca 5 km väster om Tuna-Hästberg. Vindkraftparken kommer att anslutas till Borlänge Energi Elnät genom att en ny 36 kV-ledning byggs från Orrberget till Södra Backa, där den ansluts till en befintlig transformatorstation, en sträcka på totalt 3 mil.

På kartorna som finns länkade på den här sidan framgår den planerade sträckningen av ledningen. Borlänge Energi Elnät kommer att kontakta alla berörda markägare för att i samråd bestämma exakt dragning av ledningen.

Planerad drifttagning av vindkraftparken är hösten 2019. 

EPiTrace logger