Projekt/Nätåtgärder

För att kunna hålla låga priser till alla våra elnätskunder samt säkerställa hög leveranssäkerhet och elsäkerhet i våra anläggningar krävs ett långsiktigt arbete med förnyelse och underhåll av elnätsanläggningarna.

Nedan är en sammanställning över de åtgärder som planeras att utföras under året:

  • Underhåll och tillsyn av elnätsanläggningar enligt framtagna underhållsplaner samt åtgärdande av besiktningsanmärkningar
  • Röjning av ledningsgator, en avisering görs till alla markägare innan arbetena påbörjas
  • Utbyten av gamla kabelskåp för att förbättra elsäkerheten
  • Förnyelse av gamla kablar, ett antal projekt är inplanerade i Borlänge för att minska risken för störningar *
  • Förnyelse av stationer genom utbyte av gamla transformatorer och ställverk
  • Förstärkningar av elnätet i samband med nyanslutningar 
  • Ersätta gamla luftledningar från Berg till Romme med markkabel, arbetet påbörjades under 2016.
  • Ersätta gamla luftledningar med markkabel på en sträcka från Idkerberget till Myggsjön.

* Förnyelse planeras bland annat att göras i delar av Bullermyren och Övre Tjärna.

Har ni några funderingar om något av projekten eller andra frågor är ni välkomna att kontakta oss på 0243-730 00.

 

EPiTrace logger