Priser 2020

Via elnätsavgiften bekostas det elnät som krävs för att du ska ha tillgång till din el. Elnätspriserna övervakas av Energimarknadsinspektionen.

Vi tillämpar elbranschens allmänna avtalsvillkor för distribution av el. Avtalsvillkoren är framtagna i ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket, se dokument till höger.

Från 2020-01-01 är energiskatten på el 35,3 öre/kWh exl. moms.

Som kund kan du påverka din elnätskostnad.
Om du har säkringstariff kan du undersöka om det är möjligt att gå ner i säkringsstorlek. Vår säkringstariff har låg fast avgift, vilket innebär att du själv kan påverka den andra delen genom energibesparingsåtgärder och på så vis sänka din kostnad.  

Om du har effekttariff är det självklart också lönsamt att genomföra energibesparingsåtgärder. Det är också bra att se över och anpassa abonnerad effekt till ditt faktiska behov. Den valda abonnerade effekten tillämpas minst 12 månader i följd.

Priserna gäller från och med 2020-01-01, energiskatt tillkommer.

Säkringstariff
Priserna är inkl. moms.

Säkring,
Ampere
Abonnemang kr/år

Elöverföring öre/kWh

16 lgh*    515 33,00
16    940 31,75
20 1 165 30,50
25 1 590 29,25
35 2 115 29,25
50 2 465 29,25
63 3 190 29,25

*Tariff 16 lgh gäller enbart för lägenheter i flerbostadshus (tre lägenheter eller fler) med huvudsäkring 16 eller 20 A.

Effekttariff

Nedanstående priser är exkl. moms

Tariff    

0,4 kV

10 kV

Fast nätavgift        7 892 10 200 kr/år
Abonnemangsavgift    159 155 kr/kW/år
Överuttag årseffekt      52 52 kr/kW/mån
Fritt reaktivt uttag      25 25 %
Överuttag reaktiv      25 20 kr/kVAr/mån
Elöverföring     13,5 9,4 öre/kWh


Överuttag av abonnerad effekt debiteras månadsvis med kostnad enligt ovanstående prislista. Det beräknas utifrån hur mycket högsta timvärdet per kalendermånad överstiger abonnerad effekt.

Reaktiv effekt debiteras månadsvis för den del som överstiger 25% av den abonnerade effekten.

EPiTrace logger