Information vid strömavbrott

Letar du efter aktuell driftinformation så finns den här:
Driftinformation

Har strömmen gått?
De flesta strömavbrott orsakas av fel i elanläggningen som finns i hemmet eller på arbetsplatsen. Det finns några saker som du kan kontrollera själv innan du kontaktar elinstallatören, fastighetsägaren eller Borlänge Energi.
Läs mer här i felsökningsschemat

Är det fel i egen anläggning som du inte kan avhjälpa själv ta kontakt med en elinstallatör.

För att anmäla ett strömavbrott ring 0243-730 00.

Så här arbetar vi

Borlänge Energi Elnät har en beredskapsorganisation som ständigt är beredd på att agera vid driftstörningar, då arbetar vi så fort och säkert vi kan för att de som drabbats ska få strömmen tillbaka. Vi arbetar ständigt för att förbygga driftstörningar genom underhåll och ombyggnad av elnätet samt säkerställa att vi har en god beredskap när något händer.

Utöver driftstörningar är det ett antal planerade avbrott varje år i samband med underhåll och ombyggnad av elnätet. Dessa försöker vi minimera så långt det är möjligt med hjälp av goda förberedelser, välja tider som minimerar påverkan för våra kunder samt att avisering till berörda kommer ut i god tid.

Vid ett längre strömavbrott
Oftast varar strömavbrottet bara en kort stund och vi gör allt vi kan för att du ska få strömmen tillbaka så snabbt det bara går. Under vissa omständigheter kan det bli längre avbrott och då är det viktigt att man är förberedd. Vid längre strömavbrott undvik att öppna kyl och frys, stäng dörrar till rum som du inte använder, tappa upp vatten i hinkar och lyssna på lokalradion som vi löpande skickar information till vid större strömavbrott.

Energimyndigheten har sammanställt allmän information och tips som vi även rekommenderar att ni läser, se länken i höger kolumn.

Ersättning vid strömavbrott
Om du har drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat längre än tolv timmar har du normalt sett rätt till ersättning. Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Oberoende av avbrottets längd kan du ha rätt till skadestånd om avbrottet har orsakat skador i din anläggning. Har du frågor om avbrottsersättning eller skadestånd är du välkommen att ringa vår kundservice.

EPiTrace logger