Information om elmätaren

Elmätaren är gränsen mellan oss som elnätägare och din kundanläggning. Vi som elnätägare äger elmätaren medan mätarskåpet/mätarplatsen ingår i din kundanläggning. Elmätaren mäter din faktiska elförbrukning som sedan ligger till grund för fakturering. På ”Mina sidor” på vår hemsida kan du logga in för att se din elförbrukning.

Elmätaren läses av automatiskt och värdena skickas in till ett mätinsamlingssystem. Tappar systemet kontakten med en elmätare så lagras värdena i elmätaren tills kommunikationen åter fungerar.

Våra elmätare är certifierade och kontrolleras enligt Swedacs föreskrifter. Swedac är den myndighet som föreskriver regler och krav för elmätning i Sverige. Det innebär att alla mätartyper som vi använder är godkända för debiteringsmätning i Sverige, att mätnogrannheten i alla enskilda mätare har kontrollerats i samband med tillverkning med godkänt resultat, samt att vi löpande utför återkommande kontroll av mätnogrannheten på mätare i drift.

Misstänker du ändå att din elmätare mäter fel har du rätt att få den provad. Om provningen visar att det är något fel på mätaren står vi för kostnaden. Visar den att elmätaren fungerar som den ska är det du som kund som står för provningskostnaden. Vill du läsa mer hur en mätarprovning fungerar och om allmänna råd kring elmätare hittar du information på www.swedac.se

I dokument finns beskrivningar för de vanligaste elmätare som vi använder. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss.

En ny generation elmätare tas i bruk

Information på andra språk/information in other languages
We will soon replace your electricity meter
Mardhow waxaa la beddali doona saacadda korontada cabbirta

Regeringen har beslutat att införa nya funktionskrav för elmätare. Några av de nya kraven innebär att mätarna ska klara av timmätning och de ska ha ett användargränssnitt som gör det möjligt för kunderna att själva kunna ta del av sina mätuppgifter. Mätarna med de nya funktionskraven ska vara på plats senast den 1 januari 2025.

Nu i januari drar vi igång arbetet och startar i de centrala delarna av Borlänge. I god tid innan själva bytet får du som kund ett informationsbrev som bland annat talar om under vilken tidsperiod som bytet kan ske samt vad som är bra att tänka på inför det.

Den stora mängden av alla byten kommer att utföras av entreprenören Hydrostandard Mätteknik Nordic AB.

EPiTrace logger