Så fungerar spotpris

Spotpris skulle kunna översättas med dagligt pris.

Det rörliga elpriset i Sverige bygger på den nordiska elbörsen Nordpools så kallade elspotpris. Spotpriset sätts timme för timme baserat på tillgång och efterfrågan. Om efterfrågan ökar så stiger priset och om tillgången ökar så sjunker det. Spotpriserna sätts en dag i förväg, vilket innebär att det pris som fastslås idag gäller för imorgon. 

Som elanvändare kan man köpa el per timme till spotpris. Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan blir spotpriset normalt högre på dagen, då många industrier är igång för fullt, och lägre på kvällen och natten då efterfrågan är lägre.

Spotpriset styrs också av vädret vilket innebär att vi generellt får lägre spotpriser vid milt och blött väder medan kallt och torrt väder leder till högre. Eftersom vinden påverkar hur mycket vindkraft som produceras styrs elprisernas utveckling även av detta.

Har man i stället månadsavläsning får man oftast priset som elhandlare betalar. Elhandlaren betalar oftast per timme för hela inköpet. Elanvändaren betalar ett månadsmedelpris som elhandlaren betalt + lite påslag. I påslaget ligger avgifter: för elcertifikat, till Svenska Kraftnät, till den balansansvarige och till den egna administrationen och vinst.

EPiTrace logger