Avtal

Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt elpris utan bindande avtal - vi kallar det för Borlängepriset. Alternativet till Borlängepriset är vårt rörliga pris. För större kunder finns det även en möjlighet till ett fast pris. Observera att från den 1 januari 2018 hamnar ansvaret för energiskatterna på elnätsägaren. 

Borlängepriset

Vi kallar vårt unika elhandelspris för Borlängepriset. Det innebär att vi erbjuder dig bästa möjliga elpris utan bindande avtal. Borlängepriset är ett unikt avtal där vi med ett par års framförhållning handlar upp el i mindre delar till en gemensam buffert för våra kunder. Fördelarna med detta är att vi får ett både stabilt och konkurrenskraftigt pris.

Se priser i länkar till vänster, Borlängepris.

Rörligt pris

Vi erbjuder även el till rörligt pris som utgår från elbörsen Nordpools prissättning, timme för timme. Månadspriset blir klart efter månadens slut. Med den prissättningen finns det chans till låga elpriser under vissa tider, men också en risk att elen blir dyr under andra tider.

För historiska priser se länkar till vänster, Rörligt elpris.

Det är alltid möjligt att byta elhandelsavtal hos oss till nästkommande månad.

Fast pris

Vi erbjuder också fast pris 1 år. Fördelen är att veta vad priset kommer att vara under året.

Kunder med en årsförbrukning på minst 50 000 kWh/år har möjlighet att välja fast avtalspris från 1 månad upp till 5 år. Kontakta Borlänge Energi för prisförslag.

Den totala elkostnaden

Det totala elpriset består av tre delar:

  • Elhandel (inklusive elcertifikat) 
  • Elnät 
  • Elskatt + moms

Av det priset utgör elhandeln ca 40 %, elnätet står för ca 20 % och resterande 40 % är skatt + moms.

 

EPiTrace logger