Slamtömning av enskilda brunnar

En av de viktigaste skötselåtgärderna för ett enskilt avlopp är att tömma slamavskiljaren regelbundet. Det sker i normala fall en till två gånger per år men det kan ibland hända att en extra tömning måste beställas.

Prislista 2018

Fast tömningsintervall                     Totalt (tömning + behandlingsavgift*)inkl. moms
0-2 m³ 702 kr/tömning
2-4 m³ 883 kr/tömning
4-6 m³ 1027 kr/tömning
> 6 m³ 1125 kr/timmen
Behandlingsavgift* 202 kr/tömning
 *Behandlingsavgiften högst 1 181 kr inkl. moms per år
 
Budning/ extra tömning Totalt (tömning + behandlingsavgift*)
inkl. moms
Budning 0-2 m³ 1088 kr/tömning
Budning 2-4 m³ 1088 kr/tömning
Budning 4-6 m³ 1088 kr/tömning
Budning över 6 m³ 1088 kr/timmen
Behandlingsavgift 202 kr/tömning
Extra personal, ex vid tunga lock 469 kr/timmen
Extraslang över 25 meter 8 kr/meter
Akut budning inom 24 timmar Ordinarie avgift (1088 kr) + 1 340 kr
Timpris slamtömningsbil 883 kr/timmen

*Vid budning sker tömning inom 3 arbetsdagar. 

Slamtömningsperioder

Kunder med 1 tömning per år Kunder med 2 tömningar per år
Vårtömning 1/4-30/4* Vårtömning 1/5-30/6*
Hösttömning 15/8-31/10* Hösttömning 1/11-31/12*

*Perioderna kan ändras beroende på rådande väderläge och framkomligheten på befintliga vägar.

Tömningsintervaller

Kunden har möjlighet att själv välja lämplig tömningsintervall. Dock minst en tömning per år. Om kunden önskar längre intervall ska kontakt tas med Miljökontoret som fattar beslut.

EPiTrace logger