Borlängevatten - drickbart direkt från källan

 Borlänge har tre grundvattentäkter där vi tar upp dricksvatten från:

  • Lennheden Vattenverk
  • Tjärna Vattenverk
  • Frostbrunnsdalen

Grundvattnet, som tas upp från Badelundaåsen, är så bra att det inte behöver renas eller få tillsättning av kemikalier. Det är drickbart direkt från källan!

I Borlänge finns två avloppsreningsverk

  • Borlänge avloppsreningsverk
  • Idkerberget

Utöver dessa finns även en mindre biologisk reningsanläggning som ligger i Barkargärdet.

 

EPiTrace logger