Snödagbok

Här i Snödagboken kan du läsa om pågående arbete med snöröjning, sandning och annan vinterväghållning.

  • Cykelvägar och centrum är alltid prioriterat och där plogar vi när det kommit 4-6 cm snö. Åtgärdstiden är ca 6-10 timmar. Sandning vid behov.
  • För våra högtrafikerade vägnät gäller upp till fem centimeter och dessa saltas när behov finns och temperaturen är den rätta.
  • Vi kallar ut snöröjningsmaskinerna till bostadsgator och enskilda vägar vid ett snödjup om minst 8 centimeter. Åtgärdstiden är 6-10 timmar.

___________________________________________________________

2020-03-05 Sandning
Sandning/plogning i skräddarbacken sker med start 09:00.
Sandning av övriga gång- och cykelvägar påbörjas även dessa klockan 09:00.

2020-03-05 Snöröjning
Priovägnätet snöröjs med start 02:00.

2020-03-04 Snöröjning
Gång- och cykelvägar snöröjs under morgonen.
Gång- och cykelvägar i skräddarbacken påbörjas klockan 12:00.
Priovägnätet plogas med start 05:50.
Bostadsområden/bostadsgator samt enskilda vägar (inkl. grusvägar) plogas med start 16:00.
Gång- och cykelvägar plogas igen vid klockan 16:00.
Resurser kallas ut för snöröjning i centrum med start klockan 20:00.

2020-03-03 Snöröjning
Priovägnätet påbörjades imorse klockan 05:00.
Gång- och cykelvägar påbörjades klockan 07:00.
Bostadsområden plogas från och med klockan 16:00.
Grusvägar har inte kunnat plogas på grund av låg bärighet. Det kommer att åtgärdas så snart vägen håller.

2020-03-02 Snöröjning
Priovägnätet påbörjades kl 00:00
Cykelvägar kl 02:00
Grusvägar har inte kunnat plogas på grund av låg bärighet. Det kommer att åtgärdas så snart vägen håller.

2020-02-21 Saltning
Saltning av priovägarna påbörjades 5:45 på morgonen.

2020-02-17 Saltning
Saltning påbörjas klockan 04:00 på morgonen.

2020-02-12 Saltning
Saltning av priovägar plus Hagavägen, Bygatan, Stationsgatan och Tunagatan påbörjades kl 05:00.
Rondeller och andra uppmärksammade platser punktsaltas igen vid kl. 12.
Saltning av priovägar påbörjades kl 17, även Hagavägen, Tunagatan, Bygatan, Stationsgatan, Betesgatan, Lindan samt sträckan mellan Järpbo-Bro saltas.

2020-02-07 Saltning
​Saltning av priovägnätet plus Hagavägen, Bygatan, Stationsgatan samt Tunagatan påbörjades kl 02:00.

2020-01-30 Saltning
Priovägnätet saltas under natten med start 01:30.

2020-01-28 Saltning
Resurser skickas ut vid klockan 01:00 för att salta priovägnätet.

2020-01-19 Saltning
Saltning av priovägnätet med start 05:00.

2020-01-14 Saltning
Som en halkbekämpande åtgärd saltar vi priovägnätet med start 04:00 på tisdagsmorgonen.

2019-12-29 Sandning
Sandning av GC-vägar, enskilda vägar samt bostadsområden som Kvarnsveden, Paradiset, Tjärna, Ornäs samt Skräddarbacken sker under söndag eftermiddag​ med start klockan 16:00.

2019-12-27 Sandning & Saltning
Sandning utförs i centrum.
Priovägnätet saltas.

2019-12-26 Snöröjning & Sandning
01:00 - Snöröjning och sandning av priovägnätet.
03:00 - Plogning av gång och cykelvägar.

2019-12-25 kl 06:30 Snöröjning & Saltning
Snöröjning samt saltning av priovägnätet påbörjas 06:30 på juldagsmorgonen.

2019-12-24 kl 01:00 Saltning
Resurser kallas ut för saltning av hela priovägnätet med start 01:00.

2019-12-22 Saltning
10:00 Priovägnät södra saltas.
17:00 Priovägnät norra saltas.

2019-12-21 Sandning
08:00 - Sandning av parkeringar centrum.
11:00 - Sandning av enskilda vägar.
15:00 - Sandning utförs vid behov i bostadsområden samt på GC-vägar.

2019-12-20 kl 07:00 Plogning
Plogning av samtliga GC-vägar påbörjas.

2019-12-20 kl 02:30 Plogning & Saltning
Priovägarna plogas och saltas under natten med mål att bli klart till att morgontrafiken börjar att rulla.

2019-12-18 kl 11:00 Plogning
Plogning av GC-vägnätet i Skräddarbacken, Kvarnsveden samt Romme skickas ut.

2019-12-18 kl 10:00 Plogning & Saltning
Styrkorna skickas ut för plogning samt saltning av priovägnätet.

2019-12-16 kl 07:00 Sandning
Sandning av enskilda vägar påbörjas.

2019-12-16 kl 03:00 Sandning
Resurser kallas ut för sandning i Skräddarbacken.

2019-12-16 kl 02:00 Saltning
Saltning av priovägnätet påbörjas.

2019-12-11 kl 16:00 Sandning
Sandning av GC-nätet utförs med start 16:00.

2019-12-09 kl 10:00 Sandning
Samtliga tillgängliga enheter är utkallade för sandning av priovägnätet, GC-vägar och bostadsområden.  

2019-12-09 kl 07:00: Sandning
Då sanden sjunkit genom isen på många håll skickas samtliga GC-vägar ut en vända till nu på morgonen.

2019-12-08 kl 15:00: Snöröjning & Sandning
Snöröjning av GC-vägar direkt följt av sandning på grund av halka.

2019-12-05 kl 10:00: Sandning
Sandning av samtliga bostadsområden och GC-vägar är påbörjat.

2019-12-04 kl 00:00: Snöröjning
Priovägnätet plogas i natt för att få bort snömodd.

2019-12-03 kl 03:00: Sandning
Sandning av GC-vägar, Bedömning görs under dagen angående sandning av övriga gator.

2019-11-29 kl 00:00: Snöröjning
Priovägnätet och GC-vägnätet skickas ut igen inför morgontrafiken.

2019-11-28 kl 18:00: Snöröjning
Samtliga bostadsområden plogas med start 18:00.

2019-11-28 kl 06:00: Snöröjning
Priovägnätet och GC-vägnätet skickas ut under pågående snöfall.

2019-11-27 kl 06:30: Snöröjning
På Priovägnätet och GC-vägnätet plogas modd undan.Sidan är under uppbyggnad

EPiTrace logger