Webbtillgänglighetsrapport

Tillgänglighet för borlange-energi.se
Borlänge Energi står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur borlange-energi.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från borlange-energi.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss. Svarstiden är normalt en arbetsdag. Du kan också kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till marknad@borlange-energi.se eller ring 0243-730 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns instruktioner som är beroende av att användare kan se.

Det kan vara svårt för skärmläsare att särskilja citat från vanlig text.

Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.

Stycken med text har inte alltid rätt indelning vilket kan försämra uppläsningen.

Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.

Bildspel går inte att pausa.

En del rubriker saknar rätt kod och ordning vilket kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Alla filmer är inte textade, syntolkade eller återgivna i text.

Tabeller har inte alltid rätt kod för rubriker och innehåll vilket kan göra det svårare att navigera och förstå sammanhang med hjälpmedel.

Det finns texter och funktioner som har färger som kan vara svåra att se.

En del länkar kan vara svåra att urskilja för den som är färgblind.

Det saknas genväg till huvudinnehåll och sektioner som annars underlättar vid navigering med hjälpmedel och utan mus.

Ordningen för den som navigerar utan mus är inte alltid logisk.

Alla formulär har inte stöd för automatisk komplettering.

Fält saknar ibland etiketter och kan vara svåra för hjälpmedel att förstå syftet med.

Formulär ger inte tillräckligt med stöd när användaren skriver fel.

Pdf:er är ej tillgängliga.

Text som syns på knappar stämmer inte alltid med text i koden och gör det svårt för den som styr med rösten.

Sidtitlar ger inte användare tillräcklig information.

Namn på länkar är ibland otydliga och ologiska.

Det finns innehåll som hämtas från andra webbplatser som saknar beskrivande rubrik för uppläsande hjälpmedel.

Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.

Uppläsande hjälpmedel får inte information när ett område fälls ut eller fälls ihop.

Användare med skärmläsare uppmärksammas inte på information som uppdateras.

Textförstoring och förändring av textavstånd riskerar att göra så att text försvinner eller lägger sig på annan text.

I mindre skärmar, vid förstoring eller i liggande skärmläge kan vissa texter och funktioner vara svåra att se.


Oskäligt betungande anpassning
Borlänge Energi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Borlänge Energi har påbörjat arbetet med att anpassa kända problem på webbplatsen. Vi hävdar oskäligt betungande anpassning för de listade problemen som vi inte lyckas åtgärda. Vi kommer inom kort bygga en ny webbplats som ska vara helt tillgänglig.

Hur vi testat webbplatsen´
WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av borlange-energi.se

Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.

EPiTrace logger