Vad kul att du är intresserad av att jobba hos oss!

Att jobba på Borlänge Energi är i alla avseenden en meningsfull sysselsättning. Vårt uppdrag är att skapa en bekväm och funktionell vardag för borlängeborna. Vi jobbar bland annat med avfallshantering, fjärrvärme, el, stadsmiljö som är cykelvägar, lekplatser och gator och parker, stadsnät, vatten och avlopp, elnät och energitjänster.

Vi är ett kommunalt bolag vilket innebär att vi har skyldigheter och rättigheter som finns skrivna i kommunallagen.

Allt vi gör präglar Borlänge på många sätt. Varje arbetsuppgift i företaget bidrar starkt till både nutida och framtida människors möjligheter till ett gott liv. Miljö- och klimatfrågan står alltid centrum på olika sätt oavsett om det gäller att införa nya typer av drivmedel, hantering av avloppsvatten, dricksvatten, effektivisera värmeproduktion, att återvinna och återbruka, göra människor medvetna om sin egen miljöpåverkan, att spara energi eller skapa trygga lekplatser på gångavstånd för alla Borlänges barn.

Vi har under det senaste året satsat på allt från att bygga snabbladdstation för elbilar och en tankstation för fordonsgas, till ett nytt affärsområde vi kallar Energitjänster.

Vi har byggt ihop vårt fjärrvärmenät med Faluns nät, vi har sjösatt ett nytt system för att märka soptunnorna för tömning, vi har också implementerat ett nytt affärssystem för kundadministration. 

De närmaste åren kommer vi bland annat att ta fram ny teknik för driftinformation, utveckla ”mina sidor” och en app för kundinformation, successivt byta ut vår fordonsflotta mot miljövänligare alternativ, fortsätta med försköningen av stadskärnan, bygga fler lekparker, bygga ut stadsnätet i helt nya områden och mycket annat. 

Här har du mängder med möjligheter att göra skillnad både i världen och i vardagen. Engagemanget i bolaget är stort och möjligheterna många.

Arbetsmiljön är viktig på Borlänge Energi. Vi prioriterar arbetet med att skapa en god systematisk arbetsmiljö- förebyggande, tekniskt, praktiskt och socialt.

Miljöfrågan i ett bredare perspektiv är också alltid i fokus vilket påverkar din vardag på Borlänge Energi. Här finns mycket att göra – och du kan med rätta säga att du aktivt är med och bidrar till att rädda världen.

Vi har ett brett spektra av befattningar/tjänster som handlar om allt från kommunikation till projektledning av större och mindre byggprojekt, chaufförer, kemiingenjör på avloppsreningsverket, parkarbetare, mätningsingenjörer till landskapsarkitekter, ekonomer med flera.

Vi har möjlighet till flexibel arbetstid, massage och förespråkar en god hälsa bland annat genom hälsofrämjande aktiviteter. Det finns även goda möjligheter att vidareutbilda sig inom sitt specialområde.

Vi har några riktigt intressanta och spännande år framför oss. De närmaste åren kommer vi att anställa nya medarbetare både på grund av både pensionsavgångar och den nya teknik som utvecklar vår verksamhet på olika sätt. 

De lediga tjänster som vi just nu har utlysta hittar du i listan här intill. Klicka på den tjänst du vill läsa om. Du kommer då att slussas till en databas där tjänsten finns beskriven och där du kan lämna din ansökan. 

Vad händer när jag skickar in en ansökan?

 • Vi tar emot din ansökan och bekräftar att den är registrerad.
 • När ansökningstiden gått ut kallar vi ett antal personer till intervju.
 • Du som blivit kallad till intervju får träffa vår HR-handläggare och den person som kommer att bli din chef om du blir anställd hos oss samt eventuellt någon från arbetsgruppen.
 • Erbjudande om anställning.
 • När du blivit erbjuden tjänsten kommer vi att kalla dig till drogtest hos företagshälsovården. Enligt vår policy för skadligt bruk drogtestas all nyanställd personal. Om provsvaret är positivt, det vill säga visar spår av narkotika, sker ingen anställning.  
 • Du som inte får tjänsten kommer att få besked om detta via din e-post.  

Fakta om Borlänge Energi

Ca. 230 anställda.

AB Borlänge Energi ägs till 100 % av Borlänge Kommuns Förvaltnings AB.
I Borlänge Energikoncernen ingår moderbolaget AB Borlänge Energi samt det till
100 % ägda dotterbolaget AB Borlänge Energi Elnät.

Vi arbetar inom följande områden: 

 • Affärsstöd
 • Elnät
 • Elhandel/Elproduktion
 • Fjärrvärme
 • Fågelmyra/Avfall
 • Marknad
 • Stadsmiljö
 • Stadsnät
 • Vatten och avlopp
EPiTrace logger