Elnätet i Borlänge

Borlänge Energi Elnät är ett helägt dotterbolag till Borlänge Energi. Borlänge Energi Elnät ansvarar för elnätet inom stora delar av Borlänge kommun till totalt ca. 29 700 nätkunder, se "Koncessionsområde" till höger. Elnäten i Sverige är ett monopol där olika elnätsföretag ansvarar för olika områden (koncessionsområden). Branschen regleras och övervakas av en statlig myndighet (Energimarknadsinspektionen). Elhandel är däremot avreglerad och du som kund kan fritt välja var du vill köpa din el.  

Borlänge Energi Elnäts huvuduppdrag att förse borlängeborna med el dygnet runt, 365 dagar om året, handlar om att ligga steget före vädrets makter och att ständigt arbeta med driftsäkerheten. Vår beredskap är god och målet är högt ställt. För att klara av detta har vi arbetat långsiktigt under alla år med förnyelse och underhåll av elnäten.
Vi har stort fokus på att vara kostnadseffektiva i vårt arbete för att kunna hålla låga priser till alla våra elnätskunder.

Om du drabbats av strömavbrott eller andra akuta problem som hör till vårt elnät kan du alltid nå oss på telefon 0243-730 00. Läsa mer om avbrottsersättning och hur den räknas fram på Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida.

I menyn till vänster kan du se vilka projekt/nätåtgärder som vi håller på med för stunden och som kommer att genomföras. Där hittar du också mer information om vår verksamhet och service.

Företagsinformation om Borlänge Energi Elnät
Namn: AB Borlänge Energi Elnät
Organisationsnummer: 556478-9682

Har du andra frågor/funderingar är du välkommen att kontakta oss.

EPiTrace logger